Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

DE BESTE HULP IN GEVAL VAN INSOLVENTIE EN CRISIS EN WANNEER HET BEDRIJF VOOR HET FAILLISSEMENT STAAT?

Insolvente bedrijven met beperkte aansprakelijkheid worden voor doorstart gekocht/overgenomen in heel Nederland.
Wij hebben 25 jaar ervaring met doorstart en faillissementen.
We weten hoe we moeten omgaan met handhavings-functionarissen, de Nederland belastingdienst,  banken, leveranciers en rechtbanken.
Wij / onze klanten kopen uw bedrijf vandaag nog en op de juiste
manier. We zorgen voor de mensen om de raad van bestuur te
bemannen en nemen de volle verantwoordelijkheid.
WIJ HEBBEN OOK OPLOSSINGEN VOOR DE MEEST
GEVORDERDE GEVALLEN
We hebben onze eigen speciale patentoplossing voor wanneer u echt in de problemen zit, het aandelenkapitaal is opgebruikt en er geen tijd is om een gecontroleerde afbouw uit te voeren;
waarmee we de ondernemer en de onroerende goederen, machines, aandelen en voorraden kunnen redden; en ten slotte nemen we de verantwoordelijkheid voor en erkennen we al het boekhoudkundig materiaal.
DUS VERKOOP ONS UW BEDRIJF!
Het is volkomen legaal uw bedrijf te verkopen.
We kunnen uw bedrijfsschulden overnemen en kopen, en een
slechte betalingsgeschiedenis is geen belemmering, we zullen u
weer op de been helpen, zodat u uw activiteiten zonder schulden
en andere onnodige lasten kunt voortzetten - soepel,
gemakkelijk en volledig legaal.
We nemen de schulden en verplichtingen van het bedrijf over,
we zorgen voor alle documentatie voor het Nederland
registratiekantoor van bedrijven en stellen dezelfde dag nog een
nieuw bestuur aan, en we werken de boekhouding bij zonder dat
u iets hoeft te doen en helpen u indien nodig bij het opzetten van
een geheel niet bedrijf met beperkte aansprakelijkheid
Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.

THE BEST HELP IN THE EVENT OF INSOLVENCY AND CRISIS, AND WHEN THE COMPANY IS FACING BANKRUPTCY? Help Help
Insolvent limited liability companies are purchased/taken over throughout Netherlands for reconstruction.
We have 25 years of experience in reconstructions and bankruptcies. We know how to deal with enforcement officers,
the Netherlands Tax Agency, banks, suppliers and district courts.
We/our clients buy your company on the day and in the proper
manner. We provide ongoing staffing for the management board
and assume full responsibility.
WE ALSO HAVE SOLUTIONS FOR THE MOST ADVANCED CASES
We have our own special patent solution when you’re in real trouble and when there’s no time to do a
controlled winding-down and the share capital is used up, allowing us to salvage the entrepreneur and the company’s real estate, machinery, stocks and inventories, and, finally, we take responsibility for and acknowledge all accounting material.
SO SELL YOUR COMPANY TO US!
It’s perfectly legal to sell your company.
We can take over and buy your company debts, and a poor
payment history is no hindrance, we will help you get back on
your feet, so you can continue your operations free from debts
and other unnecessary burdens - smoothly, easily and
completely legally.
We assume the company’s debts and commitments, we take care
of all documentation for the Netherlands Companies Registration
Office and appoint a new board the same day, and we also
update the accounting without you having to do anything and, if
necessary, help you set up an entirely new Limited Liability
Company
All branches of industry are of interest.

 

 

Phone: +31 614 701 918 or 06 147 01 918

 E-Mail: info@advies-faillissement.com
Weg met het bedrijf snel --    --Get rid of the company quickly

Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.            Sell your business now.

Formulier, geef informatie over het bedrijf --- Form, please provide information about the company

 

*verplicht.